Spoluzakladatelé

Zeď spoluzakladatelů

Jak je uvedeno všude v materiálech MOCI, členství v MOCI není povinné. Spoluzakladatelé hnutí jsou jednotlivci nejrůznějšího zaměření a přesvědčení, kteří prostě chtějí propůjčit své jméno tomuto hnutí. "Zeď spoluzakladatelů" je způsob, jak můžete hnutí MOCI energeticky podpořit. Když přidáte své jméno, prostě tím říkáte, že podporujete vědomí jednoho, mnohých a všech a naši vzájemnou propojenost. Že chápete, že se jedná o chování, nikoliv o intelektuální abstrakci, která je určena k diskutování, obhajování nebo vychvalování.

Svou energetickou podporu Hnutí MOCI můžete manifestovat připsáním svého jména na mezinárodní zeď projektu zde:

Zeď Hnutí MOCI
Komunita MOCI-CZ

Komunitu příznivců Hnutí MOCI nalezneš v českém jazyce na těchto platformách:

Telegram infokanál: Tvůrci Křídel

Telegram skupina: Tvůrci Křídel - Studijní skupina

Facebook: Tvůrci Křídel.cz - WingMakers & Hnutí MOCI

Web: Tvůrci Křídel

YouTube: MOCI Life ∞ Englisch & Czech 


Můžeš se také přihlásit do mezinárodní skupiny Hnutí MOCI na sociálních sítích Facebook a Instagram. Více info nalezneš na MOCI.life v sekci Social Media.


Dále nás také nalezneš zde: 

YouTube: TVŮRCI KŘÍDEL ∞ WingMakers ∞ Czech

Blog: Tvůrci Křídel

Blog: Svrchované Sjednocování

Blog: Písaři vědomí

Blog: The Scribes of Consciousness

Blog: Semena lidství